ULTRALJUD

Barnmorska i Stockholm -ultraljud i VasastanUltraljud i tidig graviditet.

Ibland kan ett tidigt ultraljud göras under graviditeten. Det kan behövas inför NIPT eller vid osäker graviditetsvecka. Vi utför privat ultraljud med marknadens idag modernaste maskin samt mycket erfaren personal. Tidigt ultraljud bör tas tidigast graviditets v 7-8 för att kunna konstatera om hjärtat börjat slå.

Pris: 790kr

Tredimensionellt ultraljud innebär att du får en tydligare bild av hur ditt barns anatomi och tillväxt ser ut. Fyrdimensionellt ultraljud visar samma fast i rörligt format.

Bildernas kvalitet kan variera beroende på  var moderkakan sitter, mängden fostervatten eller om du har ett högt BMI. Det som ses på ultraljudsbilderna och filmerna beror även på barnets position. Vanligtvis blir dessa bilder tydligast mellan graviditetsvecka 26 – 29. Avsatt tid för undersökningen är 30 minuter.

Även om ultraljud anses vara riskfri avslutas ultraljudsundersökningen så snart ultraljudsbarnmorskan fått de bilder och filmer som hon behöver för sin bedömning.

Pris: 1 890kr

Vasamamma Ultraljudsmottagning tar i dagsläget endast emot patienter i privat regi vilket innebär att du betalar för din undersökning (även om du har remiss från barnmorska). Vi har en kontantfri mottagning. 

Strålsäkerhetsmyndigheten som arbetar för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning rekommenderar att gravida kvinnor endast genomgå ultraljudsundersökningar när det finns ett medicinskt syfte. Du kan läsa mer på stralsakerhetsmyndigheten.se

Här kan du läsa mer om  FOSTERDIAGNOSTIK  och ANATOMISK GRANSKNING