Integritetspolicy

Vi på Vasamamma gör allt för att våra kunder ska känna sig trygga hos oss. Vi förstår att våra kunder litar på oss med sin information och vi vidtar alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att hålla deras data säker. 

Vi samlar endast in nödvändig data som krävs för att tillhandahålla våra tjänster och delar inte information med tredjepartsföretag utan kundens samtycke.