Detta händer hos oss!

Att vänta barn är en tid i förändring och många frågor dyker upp. Hos oss på Vasamamma träffar du barnmorskor som utgår ifrån dig och din partners behov. Vi är glada över att återigen hälsa din partner välkommen med på besöken på barnmorskemottagningen. På inskrivningssamtalet diskuteras graviditeten, din hälsa samt eventuella förväntningar och orosmoment. Vi talar om kost, motion, droger, alkohol och fosterdiagnostik. Tillsammans med barnmorskan gör ni en upp en vårdplan för graviditeten. Behöver ni träffa en läkare bokas tid för detta så snart som möjligt.

Gravid efter IVF-behandling eller äggdonation?

För dig som blivit gravid efter provrörsbehandling eller äggdonation kan det ha varit en stor påfrestning, speciellt under perioden efter embryoåterförande fram till dagen för graviditetstest. De flesta studier visar att behovet av stöd är störst i tidig graviditet då oron för missfall är påtaglig, och att par med barnlöshetsproblematik upplever mer oro och ängslan under graviditet och förlossning. Så snart du har fått reda på att du är gravid, är du välkommen att boka ett inskrivningssamtal.