NIPT

NIPT

NIPT grundanalys med snabbsvar. Provsvar tre till sex arbetsdagar!

NIPT är en tillförlitlig och icke-invasiv metod för analys av kromosomavvikelser hos foster.

Vi tar inte emot anhöriga under några av de fysiska besöken ett tag till framöver. Tack för din förståelse.

Hur utförs NIPT-testet?
Det utförs med ett blodprov från dig som är gravid. Du ska ha gjort ett ultraljud innan blodprovet tas. Ultraljudet behöver inte utföras i anslutning till provtagningen men vi har möjligheten att hjälpa dig utföra ultraljudet om du inte har gjort ett tidigare.

Vad får jag reda på med NIPT?
En del av fostrets Kromosomer och DNA överförs via moderkakan in i mammans blodomlopp. Det är i denna foster-DNA vi kan finna kromosomavvikelser. NIPT-testet kan ge besked om eventuella kromosomförändringar (trisomi 13, 18 och 21 samt könskromosomer) hos fostret.

Hur tillförlitligt är resultatet av NIPT?
NIPT har en stor säkerhet med en sensivitet och specificitet på 99,9%.

Att tänka på innan NIPT provtagning
Det är viktigt att ultraljudsundersökning är utfört innan NIPT-testet för att bekräfta din graviditetslängd samt antalet foster.

Det är viktigt att noga tänka igenom vad svarsbeskedet kan innebära för dig och din partner. Läs gärna den länkade informationen från socialstyrelsen.

Medför NIPT några risker?
NIPT ger ingen ökad risk för missfall.  Nipt är ingen diagnosmetod utan en screening för olika kromosomavvikelser hos fostret.

När NIPT svaret visar en avvikelse rekommenderas flera invasiva tester som kan både vara oroa och vara obehagliga

I en procent av fallen kan NIPT testet inte analyseras och flera tester kan ibland. Det kan naturligtvis vara oroande att få ett sådant svar.

Vid enstaka tillfällen behöver testet tas om på grund av att testet som skickats till laboratoriet har inte tillräckligt god kvalitet. Därför är det bra att ha kort svarstid.

Rekommenderad tid att lämna blodprovet för NIPT
Blodprovet tas tidigast vecka 10+0 i din graviditet.

Hur lång tid tar analysen blodprovet ?
Just hos Vasamamma tar NIPT grundanalys 3-5 arbetsdagar. Övriga prover kan ta upp till två veckor.

Vem kan göra NIPT på Vasamamma?
Vasamamma erbjuder alla kvinnor att utföra NIPT-test. Du behöver alltså inte vara inskriven hos oss för göra NIPT-testet.

Behöver jag testa för mikrodeletioner?
Positiva resultat är mycket sällsynt hos befolkningen. Vi rekommenderar inte att provet tas om man inte har ärftlighet eller avvikande ultraljud.

Vad händer om testet inte kan utföras
Vid en procent av fallen kan testet inte utföras pga genetiska orsaker som gör att det finns för lite foster DNA. Ni får hela summan tillbaka och får prata med er barnmorska om vidare behov av fosterdiagnostik.

Vad händer om fler tester behövs.
Vid det fall NIPT leder till att ni behöver ta flera tester erbjuder Vasamamma att täcka kostnader upp till 40.000. Detta under förutsättningen att behovet av vidare tester upptäckte på Vasamamma.

Priser NIPT-test på Vasamamma:

NIPT NIPT Alla +
Trisomi 13, 18, 21 Alla kromosomer inklusive 13, 18, 21
Könskromosomer Könskromosomer
Mikrodeletioner
4890 kr 9790 Kr

Hos oss kan du delbetala dina köp via Klarna.

Priserna inkluderar inte ultraljud.

Information om könskromosomer och kön kan väljas bort.

Aktuell information om vilka tester som vi erbjuder samt dess priser hittar du här på vår hemsida. Vi förbehåller oss rätten att ändra vilka tester som erbjuds samt dess priser

Några kromosomavvikelser vi upptäcker med NIPT
Trisomi innebär tre kopior av en kromosom istället för normalt två. De tre vanligaste trisomierna som man kan födas med är trisomi 13, 18 och 21.

Trisomi 13 – Pataus syndrom Pataus syndrom är en ovanlig och allvarlig kromosomavvikelse som förutom utvecklingsstörning även innebär flertalet missbildningar på yttre och inre organ.

Trisomi 18 – Edwards syndrom Edwards syndrom ovanlig kromosomavvikelse som innebär utvecklingsstörning och missbildningar främst i njurarna, magtarmkanalen, hjärtat och hjärnan.

Trisomi 21 – Downs syndrom Down syndrom är en kromosomavvikelse som innebär utvecklingsstörning och mindre missbildningar. En stor andel barn med downs syndrom föds med hjärtfel.

Könskromosomavvikelser – en översikt från Socialstyrelsen

Monosomi X (Turners syndrom)Turners syndrom drabbar endast flickor. Det leder framförallt till kortvuxenhet och svårighet med fertiliteten. Turners syndrom påverkar inte den intellektuella utvecklingen i någon större grad.

Könskromosomuppsättning XXY (Klinefelters syndrom) Klinfelters syndrom drabbar endast pojkar. Det är den vanligaste kromosomavvikelsen även om många inte får diagnos. Vuxna män med Klinefelters syndrom får ofta problem med fertiliteten.

Könskromosomuppsättning XXX (trippel-X syndrom)
Trippel-X syndrom drabbar endast flickor. Kromosomavvikelsen innebär främst påverkan på kognitiva utvecklingen.

Könskromosomuppsättning XYY (XYY-syndrom)
XXY-syndrom drabbar endast pojkar. Kromosomavvikelsen innebär främst påverkan på kognitiva utvecklingen.

Vad är ”alla Kromosomer”? Testar alla kromosomer om det finns trisomi i någon av alla fostrets 23 kromosompar.

Välkommen att boka tid för konsultation.