NIPT

Klicka på bilden för att höra Haleh Amirfaryar berätta om fosterdiagnostik och screening på Babyz podcast.

NIPT (non-invasive prenatal test)

NIPT är en säker och tillförlitlig icke-invasiv fosterdiagnostisk metod för analys av kromosomavvikelser.

Hur utförs NIPT-testet?

Det utförs med enkelt blodprov från dig som är gravid.

Vad får jag reda på med NIPT?

En del av fostrets DNA överförs i mammans blodomlopp under graviditeten. Det är i denna foster-DNA vi kan finna kromosomavvikelser.

NIPT-testet kan ge besked om eventuella kromosomförändringar (trisomi 13, 18 och 21 samt könskromosomer) hos ditt ofödda barn.

Hur tillförlitligt är resultatet av NIPT?

NIPT har en stor säkerhet med en sensivitet och specificitet på mer än 99%.

Medför NIPT några risker?

NIPT ger ingen ökad risk för missfall.

Nipt är ingen diagnosmetod utan en screening för olika kromosomavvikelser hos fostret.

Rekommenderad tid att lämna blodprovet för NIPT

Blodprovet tas tidigast vecka 10+0 i din graviditet.

Hur lång tid tar analysen blodprovet ?

Analysen av blodprovsvaret tar cirka 10-14 dagar beroende på vilket prov du tar.

Vem kan göra NIPT på Vasamamma?

Vasamamma erbjuder alla kvinnor att utföra NIPT-test. Du behöver alltså inte vara inskriven hos oss för göra NIPT-testet.

Att tänka på innan NIPT provtagning

Du ska ha gjort en  ultraljudsundersökning innan NIPT-testet för att bekräfta din graviditetslängd samt antalet foster.Det är viktigt att noga tänka igenom vad svarsbeskedet kan innebära för dig och din partner. Läs gärna den länkade informationen från socialstyrelsen.

Behöver jag testa för mikrodeletioner?

Positiva resultat är mycket sällsynt hos befolkningen. Vi rekommenderar inte att provet tas om man inte har ärftlighet eller avvikande ultraljud.

Pris NIPT-test på Vasamamma

 

NIPT NIPT+ NIPT Alla NIPT Alla+
Trisomi 13, 18, 21 Trisomi 13, 18, 21 Alla kromosomer Alla kromosomer
Könskromosomer Könskromosomer Könskromosomer Könskromosomer
Mikrodeletioner  Mikrodeletioner
 5 690 kr  6 690 kr  7 590 kr 8 890 kr

Information om könskromosomer och kön kan väljas bort.

Några kromosomavvikelser vi upptäcker med NIPT

Trisomi innebär tre kopior av en kromosom istället för normalt två. De tre vanligaste trisomierna som man kan födas med är trisomi 13, 18 och 21.

Trisomi 13 – Pataus syndrom

Pataus syndrom är en ovanlig och allvarlig kromosomavvikelse som förutom utvecklingsstörning även innebär flertalet missbildningar på yttre och inre organ.

Trisomi 18 – Edwards syndrom

Edwards syndrom ovanlig kromosomavvikelse som innebär utvecklingsstörning och missbildningar främst i njurarna, magtarmkanalen, hjärtat och hjärnan.

Trisomi 21 – Downs syndrom

Down syndrom är en kromosomavvikelse som innebär utvecklingsstörning och mindre missbildningar. En stor andel barn med downs syndrom föds med hjärtfel.

Könskromosomavvikelser – en översikt från Socialstyrelsen

Monosomi X (Turners syndrom)

Turners syndrom drabbar endast flickor. Det leder framförallt till kortvuxenhet och svårighet med fertiliteten. Turners syndrom påverkar inte den intellektuella utvecklingen i någon större grad.

Könskromosomuppsättning XXY (Klinefelters syndrom)

Klinfelters syndrom drabbar endast pojkar. Det är den vanligaste kromosomavvikelsen även om många inte får diagnos. Vuxna män med Klinefelters syndrom får ofta problem med fertiliteten.

Könskromosomuppsättning XXX (trippel-X syndrom)

Trippel-X syndrom drabbar endast flickor. Kromosomavvikelsen innebär främst påverkan på kognitiva utvecklingen.

Könskromosomuppsättning XYY (XYY-syndrom)

XXY-syndrom drabbar endast pojkar. Kromosomavvikelsen innebär främst påverkan på kognitiva utvecklingen.

Vad är alla Kromosomer?

Testet alla kromosomer om det finns trisomi i någon av alla fostrets 23 kromosompar.

Välkommen att boka tid för konsultation.