Fosterdiagnostik i Stockholm

– vi hjälper dig med KUB test, NIPT test och ultraljudsundersökning

KUB bedömer sannolikheten för en kromosomförändring

Med hjälp av undersökningen KUB kan läkaren eller barnmorskan bedöma om det finns en högre eller lägre sannolikhet att fostret har en kromosomförändring. Den vanligaste formen av kromosomförändring kallas för Downs syndrom (Trisomi 21).

KUB-undersökningen består av att man dels lämnar ett blodprov som mäter vissa graviditetshormoner, dels genomgår en särskild ultraljudsundersökning. Blodprovet kan lämnas efter graviditetsvecka 9 och undersökningen med ultraljud ska göras i vecka 11-14.

Det räcker inte med KUB för att vara säker på att fostret har en kromosomförändring. Om resultatet på KUB visar en risk mellan 1:2 – 1:200 blir du/ni erbjudna att via ett blodprov NIPT (se mer info nedan) bekräfta resultatet. För att vara helt säker måste fostrets celler undersökas genom fostervattenprov eller moderkaksprov.

Alla gravida kvinnor erbjuds fosterdiagnostik. Här kan du läsa mer om de olika ultraljudsundersökningarna och här kan du se film om fosterdiagnostik.

NIPT (Non-Invasive Prenatal Testing)

En ny metod för att utföra screeningtest utan att göra ett fysiskt ingrepp via prov från moderkakan eller fostervatten kan idag ske med ett enkelt blodprov som tas från den gravida mamman. Det har en stor säkerhet kan ge besked om eventuella kromosomförändringar (nr 13, 18 och 21 samt könskromosomer) hos det ofödda barnet.

Blodprovet kan tidigast tas från v 10 + 0 i graviditeten. Ett ultraljud bör göras innan för att identifiera antalet foster. Provtagningen går att utföra även på tvillinggraviditeter.
Under graviditeten överförs en del av barnets DNA in i mammans blodomlopp och det är i DNA man kan finna genetisk information om barnets kromosomer. Svarstiden är ca 7-14 dagar. Kostnaden för provtagning täcks inte av offentlig sjukvård utan betalas av kvinnan själv om det inte tas som en följd av en hög risk på KUB.
Ett blodprov med konsultation kostar 5 900 kr.
Ett utökat blodprov med mikrodeletioner kostar 7 500 kr,

Vasamamma hjälper alla kvinnor/par som önskar göra NIPT-testet.

Mer information finns här (engelska)

RUL (rutinultraljudsundersökning)

Mellan v 17-20 i graviditeten erbjuds alla gravida att göra en rutinultraljudsundersökning där en screening av de inre organens utförs. I det flesta fall kan även könet på barnet noteras om önskan finns.

Visste du att…

Gravida kvinnor har ökad risk att bli svårt sjuka av influensa, framför allt i slutet av graviditeten. Därför rekommenderas alla gravida att vaccinera sig med säsongsinfluensavaccin efter rutinultraljudet. Vaccinationen påverkar inte fostret,  läs mer här .

Stockholms län erbjuder alla gravida kvinnor vaccination mot influensa kostnadsfritt, hör efter med närmaste vaccinationsmottagning när vaccinationskampanjen startar.

Visste du att…

Om ni planerar en resa under graviditeten så är det bra att känna till vilka länder som drabbats av Zika-viruset som sprids via myggor. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten om vilka områden som är utsatta. Provtagning rekommenderas inte av gravida som rest i aktuella områden och inte uppvisar symtom på infektion med zikavirus.

Har du frågor eller vill boka tid?

– vi svarar gärna på dina frågor & hjälper dig att boka tid