Fertilitetstjänster

Vasamamma  kommer i framtiden erbjuda förberedande provtagningar inför fertilitetsutredningar och behandlingar.

Mer information och möjlighet till tidsbokning kommer snart