Basprogram omföderska

Dessa undersökningar är frivilliga och kostnadsfria

4 – 8 veckor

Enskilt inskrivningssamtal med fokus på kost och motion under graviditet. Hälsoanamnes

8 – 12 veckor 

Fortsatt Inskrivning/avstämning samt kontroller följande:

Blodprover: blodgruppering, hepatit B, HIV, röda hund, syfilis, järndepåer, Hb, blodsocker

 • Blodtryck, kontroll av socker och protein i urin, vikt och BMI
 • Samtal och planering av fosterdiagnostik
 • Sjukdomshistorik
 • Förlossningshistorik och funderingar inför förlossningen
 • Planering av eventuellt läkarbesök

25 veckor

 • SF-mått (livmodermåttet mäts), fosterljud, blodtryck, blodvärde, blodsocker och vikt

29 veckor

 • SF-mått, fosterljud, blodtryck och blodsocker

32 veckor

 • SF-mått, fosterljud och blodtryck samt blodsocker
 • Fr.o.m. vecka 32 känner barnmorskan hur barnet ligger
 • Du får förlossningsbrevet ”tankar kring födandet” att fylla i som diskussionsunderlag till nästa besök

35 veckor

 • SF-mått, fosterljud, blodtryck och blodsocker
 • Sammanfattning av graviditet, tankar om födandet
 • Val av Barnavårdscentral (BVC)

38 veckor

 • SF-mått, fosterljud och blodtryck, hb och blodsocker samt urinsticka (protein)

40-41 veckor

 • SF-mått, fosterljud, blodtryck och kontroll protein
 • Remiss för ultraljud överburenhetskontroll 41+0
 • Individuell handläggning avseende eventuell igångsättningstid v. 41-42

Efterkontroll ca 6-8 veckor efter förlossningen

 • Samtal om förlossningen
 • Hur det känns att vara förälder samt omställningen till den nya familjen
 • Undersökning av bäckenbotten vid vaginal förlossning
 • Bäckenbotteninformation
 • Sexlivet och preventivmedel
 • Amning
 • Blodvärde, vikt och blodtryck