Basprogram förstföderska

Förstföderska – detta hjälper vi dig med

Dessa underökningar är frivilliga och kostnadsfria

4 – 8 veckor

Enskilt inskrivningssamtal med fokus på kost och motion under graviditet. Hälsoanamnes.

8 – 12 veckor 

Fortsatt Inskrivning/avstämning samt kontroller följande:

Blodprover: blodgruppering, hepatit B, HIV, röda hund, syfilis, järndepåer, Hb, blodsocker.

 • Blodtryck, kontroll av socker och protein i urin, vikt och BMI
 • Samtal och planering av fosterdiagnostik
 • Sjukdomshistorik
 • Funderingar kring förlossning och val av sjukhus
 • Planering av eventuellt läkarbesök

20 veckor

 • Blodtryck och fosterljud
 • Uppföljning av ultraljudet
 • Provsvar och moderskapsintyg delas ut
 • Information om ev. järntillskott
 • Planering resterande graviditet
 • Val av förlossningssjukhus
 • Information om föräldrautbildningar

25 veckor

 • SF-mått (livmodermåttet mäts), fosterljud, blodtryck, blodvärde, blodsocker och vikt

29 veckor

 • SF-mått, fosterljud, blodtryck och blodsocker

31 veckor

 • SF-mått, fosterljud och blodtryck
 • Fr.o.m. vecka 31 känner barnmorskan hur barnet ligger vid varje besök

33 veckor

 • SF-mått, fosterljud, blodtryck och blodsocker
 • Du får förlossningsbrevet ”tankar kring födandet” att fylla i som diskussionsunderlag till nästa besök

35 veckor

 • SF-mått, fosterljud och blodtryck
 • Genomgång av ”tankar kring födandet” och sammanfattning av graviditeten
 • Val av barnavårdscentral (BVC)

37 veckor

 • SF-mått, fosterljud, blodtryck, blodvärde och blodsocker

39 veckor

 • SF-mått, fosterljud och blodtryck

40-41 veckor

 • SF-mått, fosterljud och blodtryck
 • Överburenhetskontroll med ultraljud 41 + 0
 • Individuell handläggning avseende eventuell igångsättning. v 41 – 41

Efterkontroll ca 8 -12 veckor efter förlossningen (tidigare vid behov)

 • Samtal om förlossningen
 • Hur det känns att vara förälder samt omställningen till den nya familjen
 • Undersökning av bäckenbotten vid vaginal förlossning
 • Bäckenbotteninformation
 • Sexlivet
 • Amning
 • Blodvärde, vikt och blodtryck

Utskriftsvänligt format;  Basprogram[