Anatomisk granskning

En systematisk anatomisk granskning av fostrets anatomi enligt riktlinjer utarbetade av specialister i fostermedicin.

En anatomisk granskning innebär en noggrann och systematisk genomgång av fostrets inre och yttre organ. Upp till graviditetsvecka 20 kan ultraljudsbarmorskan genom att mäta skallben, lårben och magens omfång, fastställa exakt graviditetsvecka. Även fostervattenmängden och moderkakans placering och fostrets rörelsemönster noteras. En anatomisk granskning kan göras i graviditetsvecka 18-24.

Denna undersökning ersätter inte Rutinultraljudet som erbjuds kostnadsfritt i graviditetsvecka 18-20 beställd av din barnmorskemottagning.

Kostnad: 1 090 kr

Vasamamma Ultraljudsmottagning tar i dagsläget endast emot patienter i privat regi. Detta innebär att du betalar för din undersökning (även om du har remiss från barnmorska).