Vasamamma Ultraljudsmottagning tar i dagsläget endast emot patienter i privat regi. Detta innebär att du betalar för din undersökning (även om du har remiss från barnmorska).